Complete opleiding

Over deze opleiding

  • 25 avonden les
  • 6 onderdelen
  • Instroom per onderdeel
  • Ervaren vakdocenten
  • Cursus in Etten-Leur

Prijs € 2.995,-

Genoemde prijs is inclusief lesmateriaal maar exclusief BTW en CBR examengeld. U kunt de deelexamens vrij eenvoudig rechtstreeks reserveren bij het CBR. . Particulieren zijn vrijgesteld van BTW! 


SOOB subsidie € 1425,-

Voor de volledige berekening klik hier.


Inschrijven

Het getuigschrift bestaat uit 6 onderdelen, waar ook 6 examens voor worden afgelegd. Elk afzonderlijk
examen moet met een voldoende resultaat worden afgesloten.

Deel 1. Bedrijfsmanagement 3 dagdelen
Aan de orde komen o.a.: opzetten van een ondernemingsplan, oprichten van een eigen bedrijf,
marketing, algemene bedrijfskunde, verzekeringen en aansprakelijkheid en belastingen.

Deel 2. Personeelsmanagement 3 dagdelen
Onderwerpen zijn met name de wetgeving en regels ten aanzien van personeel. De CAO en
arbeidstijdenbesluit, geven van leiding, soorten leiderschap, organisatie en inrichting van het
bedrijf, functioneringsgesprekken etc.

Deel 3. Financieel management 6 dagdelen
Bij dit onderdeel worden de volgende onderwerpen behandeld: hoe ziet een balans eruit, boekhouding
en bedrijfsadministratie, btw, financieringsvormen, verlies- en winstrekening etc.

Deel 4. Calculatie 6 dagdelen
Belangrijkste onderwerp is het opzetten van een goede kostprijsberekening. Wat is het belang van
een goede kostprijsberekening, wat zijn directe kosten, invloed op de kosten etc.

Deel 5. Wegvervoer Goederen deel 1 3 dagdelen
Bij dit onderdeel komen de van toepassing zijnde wetgeving aan de orde voor de ondernemer in
het goederenvervoer. Ook komen aan de orde onderwerpen zoals soorten vervoer, vergunningen, ritmachtigingen en wat voor rol spelen welke organisaties.

Deel 6. Wegvervoer Goederen deel 2 4 dagdelen
In dit laatste onderdeel worden de diverse deelmarkten ( zoals o.a. ADR en Veevervoer) behandeld,
voertuigmanagement en milieu en procedures over het laden en lossen.