Voorwaarden, privacy en klachten!

Algemene voorwaarden

Op al onze cursussen, trainingen en overige opleidingen zijn onze algemene cursus- en annuleringsvoorwaarden van toepassing. Bij inschrijving of reservering, telefonisch, online of via een andere manier, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Wij verzoeken u deze goed door te nemen.


Privacy statement

Wij vinden dat persoonsgegevens van al onze leerlingen en relaties met de grootste mogelijk zorgvuldigheid behandeld dienen te worden. Bij de verwerking van persoonlijke gegevens handelen dan ook conform de wet- en regelgeving, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij aanmelding gaat u akkoord met onze privacy statement.


Klachtenprocedure

Wij streven naar volle tevredenheid van onze klanten. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn dan zoeken wij graag met u mee naar een passende oplossing.

Klachten kunnen ingediend worden door een mail te sturen naar info@verkeersschoolblom.nl of door telefonisch contact op te nemen met de heer R. Heijens 076-5015535.

Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld en zal geen invloed hebben op uw opleiding. Wij streven erna uw klacht zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, af te handelen. Indien u u niet kunt vinden in de afhandeling van de klacht kunt u u altijd wenden tot BOVAG – bemiddelingscommissie: rijscholen@bovag.nl of de Stichting Geschillencommissie rijscholen: https://www.degeschillencommissie.nl/


Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaande kunt u contact opnemen met Reggy Heijens (reggy@verkeersschoolblom.nl) of Karoline Brants (karoline@verkeersschoolblom.nl)

Bellen
E-mail