Blom verkeersschool | Rijopleidingen, rijbewijzen, logistieke trainingen en opleidingen
Wijziging richtlijn vakbekwaamheid Het CCV kondigde eerder al aan dat er per 1 oktober 2020 wijzigingen zouden komen in de richtlijn vakbekwaamheid. Vandaag hebben wij aangegeven dat deze nieuwe richtlijn vakbekwaamheid bestuurders ingaat op 1 januari 2021. Later deze week zal het CBR officieel communiceren wat deze richtlijnen precies inhouden.
Het zal naar verwachting gaan om:

Het terugdringen van het aantal ADR uren:
In de nieuwe richtlijn is opgenomen dat ADR voor maximaal 14 uur kan meetellen, ongeacht of het om een initiële of een verlengingscursus gaat. 
 
Het opknippen van cursussen:
De nieuwe richtlijn schrijft voor dat dagdelen op aaneengesloten dagen moeten plaatsvinden. Voor praktijktrainingen en e-learningscursussen is dit problematisch. Voor deze varianten wordt een oplossing gezocht. Mocht dit onverhoopt tóch niet lukken en moeten ook opgeknipte praktijktrainingen en e-learningscursussen op aaneengesloten dagen plaatsvinden? Dan zal de specifieke regelgeving op dit betreffende thema met een redelijke termijn worden uitgesteld.
 
Het maximeren van het aantal uren e-learning:
Per 35 uur nascholing mag straks nog 12 uur e-learning gevolgd worden. Het CBR is onlangs gevraagd om samen met de sector hier een invulling aan te geven. Er is in dit kader een werkgroep opgericht, met daarin o.a. een delegatie vanuit de Klankbordgroep nascholing. Als de werkgroep haar taak heeft afgerond informeren wij jullie hier graag over.
 
Variatie binnen de nascholingscyclus:
De hierboven genoemde werkgroep zoekt ook een oplossing om méér variatie binnen de nascholingscyclus te verplichten, om te voorkomen dat er viermaal dezelfde cursus gevolgd kan worden.
 
Voor alle bovenstaande punten geldt dat er géén nascholingsuren worden geschrapt als op 1 januari 2021 de wijzigingen ingaan. Heeft een cursist voor 1 januari 2021 méér dan 12 uur e-learning gevolgd? Dan blijven deze uren gewoon meetellen tot de eerstvolgende verlenging. Het is dan echter niet mogelijk om na 1 januari 2021 nog meer e-learninguren te volgen, omdat het maximum van 12 uur per 35 uur nascholing al is bereikt.
 

Vervallen vrijstelling chauffeurs geboren voor 1 juli 1955
Inmiddels is duidelijk dat de geplande wetswijziging om codes 95 ongeldig te verklaren niet op 1 april 2020 inwerking is getreden. De specifieke doelgroep wordt hierover op korte termijn vanuit het ministerie van IenW geïnformeerd. Wanneer gaat de wetswijziging wel in? Dat is nog niet bekend. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/rijbewijs-met-automatisch-toegekende-vakbekwaamheid-code-95-vervangen-of-vernieuwen
 
Contactgegevens
Voor informatie of een offerte op maat kunt u bellen met ons hoofdkantoor in Etten-Leur:
Tel: 076-50 15 535 info@verkeersschoolblom.nl
Kantoor Etten-Leur Handelsweg 11
4879 AJ Etten-Leur
Maandag t/m vrijdag 07.30 – 17.30 uur
Kantoor Etten-Leur Hoevenseweg 39D
4877 LA Etten-Leur
Maandag t/m vrijdag 07.30 – 18.00 uur
Zaterdag 07.30 – 14.00 uur
Kantoor Breda Lunetstraat 11
4814 AJ Breda
Ma-di-do-vrij 09.00 – 17.30 uur
Woensdag 08.30 – 17.00 uur