Updates maatregelen Coronavirus | Blom verkeersschool, rijopleidingen en rijbewijzen

Updates maatregelen Coronavirus

Het Coronavirus houdt heel Nederland in zijn greep. Wij houden de situatie nauwlettend in de gaten en schakelen waar nodig. In dit menu treft u alle actuele informatie over de getroffen maatregelen maar ook de antwoorden op de meeste gestelde vragen.
 • Vanaf 11 mei is het weer toegestaan rijles te geven.
 • Vanaf 11 mei kunnen er weer theorie-examens aangevraagd worden voor alle categorieën
 • Vanaf 13 mei kunnen er weer praktijkexamens aangevraagd worden voor alle categorieën
 • Vanaf 18 mei kan er weer nascholing gevolgd worden t.b.v. de code 95

 Dit alles moet gebeuren conform het protocol met veiligheidsmaatregelen.

Kunt u uw antwoord hier niet vinden? Stuur dan uw vraag naar info@verkeersschoolblom.nl 

Nascholing code 95

Direct aanmelden

Vanaf 18  mei kan er weer nascholing code 95 gevolgd worden. Vanaf die datum worden de nascholingcursussen weer geregistreerd door het CBR.
Dit alles dient te gebeuren onder speciale veiligheidsvoorwaarden conform het COVID19 protocol.

 • Blijf thuis bij de volgende bij klachten zoals hoesten, niezen, verhoging (tot 38 C°) en overige symptomen van het COVID19 virus, ook als iemand bij jou thuis koorts heeft en/of benauwdheden (www.rivm.nl).
 • Ben maximaal 10 minuten voor aanvang van jouw rijles / cursus aanwezig, niet eerder.
 • Was voorafgaand aan de rijles / cursus je handen met zeep, minimaal 20 seconden. Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes voor het afdrogen van je handen.
 • Na de rijles / cursus ga je direct naar huis.
 • Bij een rijles: Tussen de leerlingen door worden de voertuigen gedesinfecteerd.
 • Bij een cursus: Na iedere cursus wordt het lokaal grondig schoon gemaakt.
 • Wij houden afstand en vragen jou hetzelfde te doen. We schudden geen handen en houden zoveel mogelijk 1.5 meter afstand.
 • Onze instructeurs behouden zich dan ook het recht voor bij twijfel aan de gezondheid van de leerling de rijles te annuleren of de leerling de toegang tot de cursus te onthouden.
 • Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor beschermingsmaterialen als ze die willen dragen (mondkapje en/of handschoenen).
 • Lunches zullen wat beperkter aangeboden worden dan je van ons gewend bent. Mocht je last hebben van allergieën dan verzoeken wij je zelf het nodige mee te nemen.
Voorafgaand aan de lessen wordt door de instructeur aan de leerling de volgende 2 controlevragen gesteld:
1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten,
verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het kan  zijn dat door de huidige situatie de code 95 van u of uw chauffeur verloopt. Omdat Europese landen verschillende richtlijnen hanteerden rondom de geldigheid van verlopen rijbewijzen of beroepscertificaten, ontstond er veel onduidelijkheid. Zo gold eerder in Nederland dat rijbewijzen die na 16 maart waren verlopen geldig blijven tot 1 juni. Ook dat is op Europees niveau verruimd: Code 95 die verloopt of verlopen is tussen 1 februari en 31 augustus 2020 blijft 7 maanden na de vervaldatum (zie rijbewijs) geldig

Gevolgen voor basiskwalificatie code 95
Ook voor toekomstige chauffeurs, die in opleiding zijn voor de basiskwalificatie, kan de opleiding zijn uitgesteld. Deze chauffeurs beschikken nog niet over een bewijs van vakbekwaamheid. Voor hen is vervoer zonder code 95 op het rijbewijs niet toegestaan.

Europa
De bovenstaande aanpak geldt voor handhaving door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport in Nederland tijdens de coronamaatregelen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport stemt af met andere landen binnen de Europese Unie.
Bron(nen): Inspectie voor Leefomgeving & Transport: https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-vervoer-over-de-weg/code-95-beroepschauffeurs 

Mijn code 95 gaat op korte termijn verlopen maar ik heb nog niet alle uren, wat moet ik doen?
Wij adiveren u zo snel mogelijk de nascholing code 95 uren te behalen gezien de huidige drukte. Conform de Europese richtlijn heeft u indien uw code 95 verloopt of verlopen is tussen 1 februari en 31 augustus 2020 tot 7 maanden de tijd om deze uren te behalen. 

Mijn code 95 cursus is maar 5 jaar geldig en gaat vervallen, wat betekent dit voor mij?
Verloopt uw code 95 tussen 16 maart 2020 en 1 juni 2020? En heeft u tussen 16 maart 2015 en 1 juni 2015 een nascholingscursus gevolgd? Dan kan het zijn dat de geldigheid van deze nascholingscursus is of gaat verlopen. Dit komt doordat een nascholingscursus vijf jaar geldig is. Valt u in deze groep, dan verlengen wij de geldigheid van deze cursussen tot 1 december 2020. Dit betekent dat uw cursus blijft meetellen voor de verplichte nascholing.

Mijn e-learning of opgeknipte versie cursus verloopt, is dit nu niet meer geldig?
De geldigheid van opgeknipte cursussen die niet binnen de gebruikelijke tien kalenderdagen konden worden afgerond, wordt verlengd tot 1 juni 2020. Als beide dagdelen in de periode tussen maandag 16 maart en 1 juni zijn gevolgd, dan tellen ze mee.Dit geldt ook voor e-learning. Is het e-learning deel al gevolgd op óf voor maandag 16 maart? Dan moet het klassikale deel voor 1 juni 2020 worden afgerond. De termijn wordt mogelijk aangepast wanneer door de overheid vervolgmaatregelen worden aangekondigd.

Bron: https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/meest-gestelde-vragen-coronavirus/geldigheid-certificaten-en-uitslagen-professional.htm


Staat uw vraag hier niet tussen? Stuur deze dan per mail naar info@verkeersschoolblom.nl of neem telefonisch contact met ons op: 076 50155 35.
Wij doen ons best u zo goed mogelijk te informeren en adviseren.

 

Direct inschrijven voor één van onze cursussen?
Ik wil graag:
   Contact
  Inschrijven
Voor / Achternaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Categorie:
Aanvullende keuze:
Opmerkingen:
Direct inschrijven voor één van onze cursussen?

Voorletters:
Voornaam:
Achternaam:
Geslacht:
Man Vrouw
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Straat & huisnummer:
Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
BSN/Sofinummer:
Rijbewijs nummer:
Rijbewijs behaald op:
Eigen bijdrage:
Akkoord met de voorwaarden en de eigen bijdrage van €35,-
Opmerkingen:
Aanmelden
Contactgegevens
Voor informatie of een offerte op maat kunt u bellen met ons hoofdkantoor in Etten-Leur:
Tel: 076-50 15 535 info@verkeersschoolblom.nl
Kantoor Etten-Leur Handelsweg 11
4879 AJ Etten-Leur
Maandag t/m vrijdag 07.30 – 17.30 uur
Kantoor Etten-Leur Hoevenseweg 39D
4877 LA Etten-Leur
Maandag t/m vrijdag 07.30 – 18.00 uur
Zaterdag 07.30 – 14.00 uur
Kantoor Breda Lunetstraat 11
4814 AJ Breda
Ma-di-do-vrij 09.00 – 17.30 uur
Woensdag 08.30 – 17.00 uur