Vervoeren van paarden

Speciaal voor vervoerders van paarden is er de mogelijkheid geboden om examen te doen alleen voor paarden. U hoeft dan niets te leren over varkens, runderen, schapen en geiten.

Wanneer certificaat voor vervoer van paarden 
Voor vervoer in Nederland met maximaal 2 paarden voor de hobby gelden geen zware voorschriften uit de Verordening. Dus geen getuigschrift en geen vergunning nodig. De paarden moeten wel vervoerd worden in een goede paardentrailer en als ze ziek of open wonden hebben mogen ze niet worden vervoerd. Het is immers verboden dieren te vervoeren of te laten vervoeren op zodanige wijze dat het de dieren waarschijnlijk letsel of onnodig lijden. Het rechtstreekse vervoer van paarden van of naar diergeneeskundige praktijken en klinieken, dat door de dierenarts is voorgeschreven, is hierbij wel toegestaan. Een dierenartsverklaring “fit to travel” is dan wel noodzakelijk.

Vervoer met 3 of meer paarden wordt door de minister aangemerkt als hobbymatig vervoer met een bedrijfsmatig karakter. Voor deze vervoerders gelden de zware eisen uit de transportverordening. Dus een getuigschrift, een vergunning en vervoersdocumenten.

Let op:
1. Een vervoerder die in een paardentrailer regelmatig twee paarden vervoert naar de paardenslachter wordt altijd gezien als beroepsmatig; dus derhalve alle eisen uit de verordening.
2. Vervoert u paarden buiten Nederland, ook maximaal 2, dan adviseren wij u altijd te voldoen aan alle eisen uit de transportverordening om problemen bij de grens te voorkomen.

Tot slot: het blijft moeilijke materie.
Zodra u echter met een vrachtauto paarden gaat vervoeren, adviseren wij u om volledig in orde te zijn met uw “papierwinkel” om problemen te voorkomen. Naast het getuigschrift Veetransport valt ook de nascholing code 95 hieronder.

Opleiding & pakketten

Certificaat zonder einddatum met code 95


1 dag cursus met examen in België! Certificaat heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Kan meetellen voor 7 uur theorie code 95.

€ 325,-

Lees meer

Certificaat zonder einddatum zonder code 95


Halve dag cursus met examen in België! Certificaat heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Telt niet mee voor de code 95.

€ 325,-

Lees meer

Certificaat 5 jaar geldig met of zonder code 95


1 dag cursus met aansluitend examen! Certificaat is 5 jaar geldig. Kan meetellen voor 7 uur theorie code 95.

€ 325,-

Lees meer

Bellen
E-mail