Getuigschrift Veetransport

De opleiding Vakbekwaamheid Veetransport is verplicht voor beroepsmatig vervoerders van levende dieren (runderen, paarden, schapen en geiten, varkens en pluimvee).  Het begrip “beroepsmatig” roept soms verwarring op bij vooral voor vervoerders van paarden. De Inspectie die toezicht houdt op het wegtransport vindt het vervoer van meer dan 2 paarden meestal al beroepsmatig. Ook veehandelaren die varkens en kalveren vervoeren en exporteren dienen in het bezit te zijn van het Getuigschrift Veetransport.

Deze regelgeving komt voort uit een Europese TransportVerordening 1/2005 en geldt sinds januari 2008. Tijdens de cursus leert u de onderwerpen uit deze wetgeving ter voorbereiding op het officiële examen.

Opleiding & pakketten

Certificaat zonder einddatum met code 95


1 dag cursus met examen in België! Certificaat heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Kan meetellen voor 7 uur theorie code 95.

€ 325,-

Lees meer

Certificaat zonder einddatum zonder code 95


Halve dag cursus met examen in België! Certificaat heeft een onbeperkte geldigheidsduur. Telt niet mee voor de code 95.

€ 325,-

Lees meer

Certificaat 5 jaar geldig met of zonder code 95


1 dag cursus met aansluitend examen! Certificaat is 5 jaar geldig. Kan meetellen voor 7 uur theorie code 95.

€ 325,-

Lees meer

Vervoeren van paarden

Vervoert u hobbymatig paarden? Dan hoeft u geen getuigschrift te hebben. Echter is dit een grijsgebied. Lees zeker verder om te kijken wat voor u van toepassing is.

Meer informatie!

Nascholing code 95

Indien u beroepsmatig Vee vervoert in de vrachtauto heeft u naast het getuigschrift Veetransport ook de nascholing code 95 nodig.

Meer informatie!

Veevoer voor derden

Vervoert u Vee voor derden? Dan moet u voldoen aan verplichting voor de NIWO vergunning, namelijk het behalen van ondernemersdiploma goederenvervoer.

Meer informatie!