Algemene voorwaarden en privacy statement | Blom verkeersschool, rijopleidingen en rijbewijzen

Algemene voorwaarden en privacy statement

Download hier onze algemene voorwaarden.Privacy Statement

Per 25 mei 2018 i.v.m. AVG wetgeving
Verkeersschool Blom BV, Autorijschool Blom BV, Blom Verkeers- & Transportopleidingen BV, Blom Beroepsopleidingen BV, Blom Verkeersveiligheidstrainingen BV, Blom Slipcontrol en alle met hen verbonden (rechts)personen en vennootschappen (hierna Blom), vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de  grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Blom dan ook overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordenning Gegevensbescherming.
Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Blom gebruikt en wat Blom doet om uw privacy te beschermen. Geadviseerd wordt voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen.
 
Rechten van de betrokkene
Iedere betrokkene heeft het recht Blom te verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens. Als deze gegevens onjuist blijken te zijn kunt u bovendien verzoeken deze aan te passen.
Verwerkingen
Indien u een contact-, aanmeld- of inschrijfformulier invult, dan is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt c.q. iemand in uw opdracht/namens u de gegevens verstrekt. Blom verwerkt deze gegevens teneinde:
  • Het aangaan van overeenkomsten
  • de diensten (via de website aangeboden) ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
  • om de door Blom uitgevoerde werkzaamheden (inclusief de website) te kunnen optimaliseren;
  • om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking;
  • voor marketing doeleinden
Minderjarigen
Blom verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorgen of wettelijke vertegenwoordiger.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan Blom geeft, kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het opleidingsproduct. Verder zal Blom de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan Blom persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Blom verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.
Bezoekersstatistieken
Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine et cetera. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.
Cookies
Sommige delen van de website kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.
Beveiliging
Blom heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen onrechtmatige verwerking. Personen die namens Blom toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.
Wijzigingen
Blom heeft recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 29 mei 2018.
Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website, verzoeken wij u om contact met Blom op te nemen.
 
Direct inschrijven voor één van onze cursussen?
Ik wil graag:
   Contact
  Inschrijven
Voor / Achternaam:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Categorie:
Aanvullende keuze:
Opmerkingen:
Direct inschrijven voor één van onze cursussen?

Voorletters:
Voornaam:
Achternaam:
Geslacht:
Man Vrouw
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Straat & huisnummer:
Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
BSN/Sofinummer:
Rijbewijs nummer:
Rijbewijs behaald op:
Eigen bijdrage:
Akkoord met de voorwaarden en de eigen bijdrage van €35,-
Opmerkingen:
Aanmelden
Contactgegevens
Voor informatie of een offerte op maat kunt u bellen met ons hoofdkantoor in Etten-Leur:
Tel: 076-50 15 535 info@verkeersschoolblom.nl
Kantoor Etten-Leur Handelsweg 11
4879 AJ Etten-Leur
Maandag t/m vrijdag 07.30 – 17.30 uur
Kantoor Etten-Leur Hoevenseweg 39D
4877 LA Etten-Leur
Maandag t/m vrijdag 07.30 – 18.00 uur
Zaterdag 07.30 – 14.00 uur
Kantoor Breda Lunetstraat 11
4814 AJ Breda
Ma-di-do-vrij 09.00 – 17.30 uur
Woensdag 08.30 – 17.00 uur